Samtaleterapeutiske tjenester

Om oss

Noen ganger skjer det hendelser i livet som gjør at du møter vanskeligheter eller problemer som ikke er like enkelt å håndtere på egen hånd. Plagsomme tanker er energikrevende. Hvordan ta kontroll over plagsomme tanker? Å snakke er viktig, men det er ikke alltid lett å dele sine problemer med andre.

Vi er et privat selskap som ønsker å tilby deg gode og erfarende rådgiverer/terapeuter, og god tid til å lytte. Hos oss får du/dere tilbud om timer på seksti og nitti minutter, da vi har erfart at 45 minutter pr time er lite for å få i gang en god samtale. Vi ønsker også å gi deg/dere et godt tilbud av erfarende og kompetente veiledere/rådgivere.

Av erfaring har vi lært at mange av klientene som kommer til oss ønsker ikke bare å samtale, men også å få noen «redskap» som de kan bruke i vanskelige situasjoner. Det er gjort mye forskning på dette området, og det viser seg at øvelse med rette «redskaper» har positiv effekt over tid.
Kjemi mellom veileder og klient er viktig. Derfor er vi opptatt av tilbakemelding fra klienten, slik at klienten får best utbytte av timene.
Våre spesialutdannede fagfolk har lang erfaring fra både kommunal sektor og privat arbeid. Hos oss har vi klinisk psykolog, klinisk sosionom, familieterapeut, parterapeut, sorgterapeut, kognitiv terapeut og spesialpedagog.

Ansatte

Sissel Fogh Wilhelmsen

Psykolog Familieterapeut Spesialpedagog
This is some text inside of a div block.This is some text inside of a div block.This is some text inside of a div block.This is some text inside of a div block.This is some text inside of a div block.This is some text inside of a div block.This is some text inside of a div block.This is some text inside of a div block.This is some text inside of a div block.

Eline Gleditsch Skrede

Psykolog Familieterapeut Spesialpedagog
This is some text inside of a div block.This is some text inside of a div block.This is some text inside of a div block.This is some text inside of a div block.This is some text inside of a div block.This is some text inside of a div block.This is some text inside of a div block.This is some text inside of a div block.This is some text inside of a div block.

Stine Ferd Gerhardsen

Psykolog Familieterapeut Spesialpedagog
This is some text inside of a div block.This is some text inside of a div block.This is some text inside of a div block.This is some text inside of a div block.This is some text inside of a div block.This is some text inside of a div block.This is some text inside of a div block.This is some text inside of a div block.This is some text inside of a div block.

Om oss

Vi er en privat tjeneste som ønsker å gi deg/dere gode samtaler med erfarne og kompetente terapeuter. Hos oss kan vi tilby samtaler med psykolog, parterapeut, familieterapeut, sosionom, kognitiv terapeut, sorgterapeut og spesialpedagog. Våre spesialister har lang erfaring fra offentlig og privat sektor.

Vi har erfart at det ofte kan være for lite med samtaletid på 45 minutter for å etablere en nødvendig rolig atmosfære og gjennomføre en fullstendig samtale. Hos oss gir vi deg 15 minutter ekstra samtaletid, slik at våre enkelttimer er fulle 60 minutter. Det gir oss en dypere forståelse, og deg en bedre opplevelse.

We do sessions in English.
Parterapeut og kognitiv terapeut
Terapeuten har lang erfaring med par- og familieterapeutisk arbeid. Både fra helse- og sosialsektoren og privat tjeneste. Terapeuten er spesialisert i emosjonfokusert parterapi og kognitiv terapi.
Klinisk sosionom og familieterapeut
Terapeuten har mange års erfaringer fra psykisk helsevern for barn og ungdom og fra Pedagogisk psykologisk tjeneste og har i disse sammenhenger møtt mange familier, som har stått overfor store utfordringer. Det er barn/ungdom som har vist skolevegring, angst, depresjon, utmattelse-/ slitenhet, mobbing, traumeopplevelser, atferds- og lærevansker.I tillegg har terapeuten lang erfaring med foreldreveiledning og parterapi innen det offentlige og privat virksomhet.
Klinisk psykolog
Psykologen har mangeårig erfaring fra arbeid i psykisk helsevern, med kreftrammede, utmattelse, helsepsykologi og arbeidspsykologi. Psykologen arbeider ut i fra ulike psykologiske teorier og modeller, positiv psykologi, eksistensiell- og humanistisk psykologi.
Sorgterapeut
Terapeuten er sertifisert sorggruppeleder og har erfaring fra  kommunal sektor og sorgterapeutisk arbeid ved Universitetssykehuset. Terapeuten har arbeidet med veiledning av både barn, unge, voksne og foreldre i sorg. 
Spesialpedagog
Mange barn faller mellom to stoler når det gjelder faglige utfordringer og/eller atferd. Vi vet hvor viktig det er å føle trygghet og mestring, og vi vet at det haster! Vår spesialpedagog har lang erfaring fra arbeid med barn, unge og foreldre i kryssningsfeltet mellom skole, og helse- og sosialsektor. Temaer kan være barn som opplever lese og skrive- utfordringer, er engstelige, vegrer seg for å gå på skolen, atferdsproblematikk, konsentrasjonsvansker, selvfølelse. 

Ansatte

Sissel Fogh Wilhelmsen

Psykolog Familieterapeut Spesialpedagog

Eline Gleditsch Skrede

Psykolog Familieterapeut Spesialpedagog

Stine Ferd Gerhardsen

Psykolog Familieterapeut Spesialpedagog

© 2017, Interacta. All Rights Reserved.