Samtaleterapeutiske tjenester

Individualterapi

Psykolog kan bistå personer med endringsprosesser i de fleste livssituasjoner. Psykolog kan bistå i selvutvikling, krisehåndtering eller behandling av psykiske plager eller relasjonsvansker. Mange års erfaring
Bestill time

Parterapi

Mange par utrykker ønske om hjelp med kommunikasjonen og konflikthåndtering Vi har mye kunnskap og erfaring i arbeid med kommunikasjon i relasjoner. God kommunikasjon gir trygghet og innsikt.
Bestill time

Familieterapi

This is some text inside of a div block.This is some text inside of a div block.This is some text inside of a div block.This is some text inside of a div block.This is some text inside of a div block.This is some text 
Bestill time

Ungdomssamtaler

This is some text inside of a div block.This is some text inside of a div block.This is some text inside of a div block.This is some text inside of a div block.This is some text inside of a div block.This is some text 
Bestill time

Eksamensangst

This is some text inside of a div block.This is some text inside of a div block.This is some text inside of a div block.This is some text inside of a div block.This is some text inside of a div block.This is some text 
Bestill time
Bestill time

Kognitiv terapi

This is some text inside of a div block.This is some text inside of a div block.This is some text inside of a div block.This is some text inside of a div block.This is some text inside of a div block.This is some text

Sorgsamtaler

This is some text inside of a div block.This is some text inside of a div block.This is some text inside of a div block.This is some text inside of a div block.This is some text inside of a div block.This is some text 
BESTILL DIN TIME
HOS INTERACTA
Bestill time

© 2017, Interacta. All Rights Reserved.